+31 6 12 78 14 98 info@voorkomenvanuitval.nl

Privacybeleid:

Voorkomen van Uitval, gevestigd aan Tweede Reit 4, 5233 JN ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Voorkomen van Uitval
Corinne Doornekamp
Tweede Reit 4
5233 JN ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 6  127 814 98

www.voorkomenvanuitval.nl

Corinne Doornekamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Voorkomen van Uitval. Zij is te bereiken via info@voorkomenvanuitval.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voorkomen van Uitval verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voorkomen van Uitval verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid; dit komt ter sprake bij de wens van een stress-coachingstraject, bij het invullen van het vooraf verstrekte vragenformulier ter verkrijging van een beeld van jou als coachee.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voorkomen van Uitval verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blog.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het antwoorden op je contactaanvraag.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het maken van een offerte.
 • Het met jouw toestemming publiceren van jouw comment of testimonial.
 • Voorkomen van Uitval verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voorkomen van Uitval neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voorkomen van Uitval) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voorkomen van Uitval bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan 1 jaar na beëindiging van de dienst, behalve de factuurgegevens.
 • De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan 1 jaar, indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Factuurgegevens worden bewaard conform de wetgeving van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voorkomen van Uitval verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Voorkomen van Uitval om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voorkomen van Uitval en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voorkomenvanuitval.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Voorkomen van Uitval wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voorkomen van Uitval neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voorkomenvanuitval.nl.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@voorkomenvanuitval.nl.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 01 oktober 2020

Voorkomen van Uitval behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Voorkomen van Uitval raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.