+31 6 12 78 14 98 info@voorkomenvanuitval.nl

Happy medewerkers, behoud van productiviteit, minder verzuimkosten?

Ik ontzorg HR managers en leidinggevenden door ondersteuning van individuele medewerkers die dreigen uit te vallen door stressklachten of burn-out. Zodat de medewerker weer met plezier kan functioneren. Zodat HR managers en leidinggevenden hun focus kunnen houden op hun core-business.

N

Je ervaart medewerkers met verminderd enthousiasme en meer ziekmeldingen.

Bij enkele van de medewerkers merk je dat het niet helemaal lekker loopt zoals onder andere verminderd enthousiasme, minder betrokkenheid bij de (dagelijkse) gang van zaken in de organisatie, toename van klachten over werkdruk en toename van het aantal ziekmeldingen. Je vraagt je af wat hiervan de redenen zouden kunnen zijn.


N

Er zijn medewerkers die niet voldoende baat hebben bij de bestaande preventiemaatregelen.

Er zijn enkele medewerkers voor wie de reeds bestaande initiatieven op persoonlijk niveau niet aansluiten. Zij vallen als het ware ‘buiten de boot’. De combinatie van de druk van het werk én thuis is voor hen de druppel die hun emotionele en mentale emmer doet overlopen. Je voelt dat ze gevaarlijk dicht aan hun grens zitten.

N

Het ontbreekt je aan tijd om op regelmatige basis constructieve gesprekken te voeren met je medewerker, hoe graag je dit ook zou willen.

Om deze medewerker optimaal te begeleiden wil je op regelmatige basis constructieve gesprekken voeren. Alleen ervaar je onvoldoende tijd om dit naar tevredenheid te kunnen doen. Natuurlijk wil je er voor ze zijn, alleen vind je het lastig om hier voldoende tijd voor vrij te maken, naast alle andere werkzaamheden, vergaderingen en verplichtingen die ook jouw tijd en aandacht vragen.

Van regelmatig kort- of langdurig verzuim als gevolg van (werk)stress of burn-out naar:

  • Happy medewerkers
  • Behoud van productiviteit
  • Lagere verzuimkosten

(Werk)stress en burn-out vormen de hoofdoorzaak van hoog ziekteverzuim in organisaties. Jaarlijks lopen meer dan een miljoen mensen het risico op een burn-out al of niet door de combinatie met privéomstandigheden (bron: TNO.nl)

Waarbij dit jaar ook nog eens de omstandigheden rondom Corona extra risico vormen.
Het begeleiden van medewerkers met stress- en burn-outklachten kan extra druk geven op leidinggevenden en HR managers. Tijd, aandacht en het voeren van meerdere gesprekken zijn van belang. Al deze onderdelen neem ik voor organisaties uit handen, zodat zij zich weer kunnen focusssen op hun core-business.

“Mijn missie: ‘’Happy medewerkers, productieve organisaties en lage verzuimkosten’’

Persoonlijke aandacht + tijd = happy medewerkers en gezonde organisaties

In mijn werkzame leven bij diverse bedrijven heb ik mensen om mij heen uit zien vallen door stress en burn-out. Het uitvallen van mensen gaat mij aan het hart. Het is zonde van kwaliteiten en talenten wanneer mensen aan de kant komen te staan terwijl dit, in veel gevallen, voorkomen kan worden. En dan hebben we het nog niet eens over hun gezondheid gehad.

Wanneer er op tijd aandacht is voor het welzijn van mensen en in gesprek behoeftes worden besproken en oplossingen worden gezocht onstaat er een duurzame win-win situatie. Voor organisatie en medewerker.

Ik heb mijzelf omgeschoold naar stress en burn-out coach en heb hiervoor, naast onder andere een professionele Coach- en NLP Practitioner opleiding, een speciale opleiding ‘Stress- en Burnout coach’ gevolgd. Stress hebben we nodig in het leven en kan positief bijdragen, maar soms werkt het tegen ons met negatieve gevolgen voor gezondheid en hoge kosten van verzuim tot gevolg. Het is mijn missie om organisaties te helpen voorkomen dat hun medewerkers uitvallen door stress of burn-out klachten waarbij een win-win situatie het uitgangspunt is.

Happy medewerkers, een gezonde organisatie en lage verzuimkosten.

Happy medewerkers

Door persoonlijke aandacht en afstemming worden de medewerkers voldoende gehoord en zijn daar blij mee en dankbaar voor. Zij vertellen dit door aan anderen en aan toekomstige werknemers. Oftewel: dit zijn de ambassadeurs van jouw organisatie!

Behoud van produktiviteit

Minder uitval van medewerkers betekent behoud van productiviteit. Geen druk op ander personeel. Geen kans op stress- en burn-outklachten bij collega’s door hogere werkdruk. Daarbij blijft ook nog eens de kennis behouden.

Verlaging van verzuimkosten

Minder uitval = minder kosten. Zo simpel is het. Doorbetalen van loon, zoeken naar vervanging, versneld opleiden van eventuele nieuwe medewerkers, veminderde produktiviteit, verlies van kennis: dit wordt voorkomen door op tijd en adequaat ingrijpen.

Ontzorging van HR en leidinggevenden

Meer tijd voor het motiveren en inspireren van medewerkers in plaats van proberen te voorkomen dat zij uitvallen. Dat wordt gedaan door een een specialist: ieder zijn vak!
Plus: meer tijd voor de core-business!

Ga jij voor gelukkige medewerkers?

Alle neuzen en behoeftes dezelfde kant op, dat is waar we voor gaan.

Uiteraard is er de mogelijkheid om vooraf af te stemmen (leidinggevende/HR manager, de medewerker en coach) wat precies de behoefte is. Soms is die behoefte er, soms niet. Is er géén behoefte om dit eerste gesprek te voeren maar wel om meteen van start te gaan met het traject is dat natuurlijk prima!
Soms zelfs een aanrader 😉

Na afloop van het traject is de medewerker bewust van het ontstaan van zijn stress, wat zijn stressoren zijn en zijn valkuilen. Hij weet de achtergrond van stress. Wanneer hij weet wat het inhoudt denkt hij wel twee keer na hoe te handelen en keuzes te maken op de voor hem uitdagende momenten!
Hij is weer ontspannen, bewust van zijn gedachten en handelen en kan zijn functie weer met plezier en ontspanning uitoefenen.
Dit merken ook zijn collega’s!

Na afronding van het traject is er de mogelijkheid om een ‘stok achter de deur ’ te houden, d.m.v. enkele contactmomenten of om te sparren wanneer hier behoefte aan is.

Vind je gelukkige medewerkers, een gezonde organisatie en lage verzuimkosten belangrijk?

Neem dan contact op een maak vandaag nog een start!

Veelgestelde vragen

We hebben al een Arbo-dienst in huis, voegt een persoonlijk coachingstraject nog iets toe?

Dit voegt zeker iets toe. Een Arbo-dienst heeft misschien niet de faciliteiten om een cochtraject aan te bieden. En met de medewerker toch zelf op zoek. Wanneer in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de diensten die de Arbo-dienst biedt kan een persoonlijk coachingstraject uitkomst bieden voor wat betreft persoonlijke tijd en aandacht voor de medewerker. Met een duurzamer resultaat als positief gevolg.

Ik heb al een preventiemedewerker, dat is toch voldoende?

Dit kan voldoende zijn. Alleen wanneer een groot deel van zijn of haar tijd opgaat aan de praktische taken kan het zijn dat er te weinig tijd is voor het coachen van een medewerker.
Soms zit het coachen van collega’s niet in het takenpakket.Bovendien kan het voor een medewerker een drempel zijn om privéproblemen met een collega te bespreken.

We pakken het zelf op: de leidinggevende, in samenspraak met de afdeling HR.

Ook dit is in veel gevallen mogelijk en vaak gebruikelijk. De ervaring leert echter dat ondanks de goede bedoelingen het voor een leidinggevende of HR manager lastig kan zijn om een goede begeleiding te bieden, onder andere door bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd.
Daarnaast kan het voor een leidinggevende of HR manager ook een drempel zijn om een medewerker te ondersteunen; wat is zijn rol hierin, hoever kan en wil hij gaan? Aan de andere kant kan het voor een medewerker een drempel zijn om zich open te stellen en veilig te voelen wanneer hij (al) zijn privéproblemen ventileert aan een leidinggevende of collega.

 

Wat is de locatie van de gesprekken?

Ik heb een locatie in ’s-Hertogenbosch, op de Victorialaan 15 (Business Center De Vliert).
Wanneer de medewerker dat wenst kan ik ook naar de locatie van de organisatie toekomen.
Daarnaast is het is ook mogelijk om online af te spreken, bijvoorbeeld wanneer de afstanden te groot zijn of wanneer de medewerker dat het fijnste vindt.

Reken af met hoge verzuimkosten, verminderde productiviteit en verlies aan kennis!

Je medewerkers zullen er dankbaar voor zijn.