+31 6 12 78 14 98 info@voorkomenvanuitval.nl

TNO Factsheet
Week van de werkstress 2022


Het nieuwe
(thuis)werken 2.0: Werkgevers moeten sneller aanpassingen doorvoeren.


Arbo Unie: “Thuiswerken gaat niet meer weg; we gaan toe naar blendedofhybridewerken”. Daarvoor is meer nodig dan een goede videoverbinding en een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek.

”We zijn ongemerkt met de grootste aanpassing van werken gestart sinds de laatste industriële revolutie.”

Een artikel van Personeelsnet.nl


Het meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) heeft één en hetzelfde doel: een integrale aanpak ontwikkelen en uitvoeren.

De aanpak moet passend zijn bij het individu, binnen het bedrijf, de instelling of de sector voor het gewenste effect.
Om werkstress daadwerkelijk te verminderen zijn er – al dan niet in combinatie – twee basisstrategieën mogelijk.

Ten eerste een bronaanpak waarmee de oorzaak van de stress wordt weggenomen of tot minder schade leidt.

Ten tweede een veerkrachtaanpak waarbij werknemers gefaciliteerd worden om beter met stress om te gaan.

Een artikel van TNO