+31 6 12 78 14 98 info@voorkomenvanuitval.nl

Speelt er op dit moment één, of meer, van onderstaande punten?

N

Je ervaart medewerkers met verminderd enthousiasme en meer ziekmeldingen.

Bij enkele van de medewerkers loop het niet helemaal lekker zoals onder andere minder betrokkenheid, minder productiviteit en toename van het aantal ziekmeldingen. 

N

Er zijn medewerkers die niet voldoende baat hebben bij de bestaande preventiemaatregelen.

Voor enkele medewerkers sluiten de reeds aangeboden faciliteiten op persoonlijk niveau niet aan. Zij voelen zich ‘buiten de boot’ vallen. De combinatie van de druk van het werk en  persoonlijke omstandigheden is voor hen de druppel die hun emotionele en mentale emmer kan doen overlopen. Het randje komt gevaarlijk dichtbij.

N

Het ontbreekt aan voldoende tijd om op regelmatige basis constructieve gesprekken te voeren met de medewerker

Door de drukte van de werkzaamheden op de afdeling lukt het niet om voldoende tijd vrij te maken om op regelmatige basis, een gesprek te voeren met de medewerker. Enkele gesprekken lukt nog wel maar het lukt niet echt om bevredigende resultaten te behalen.

Van regelmatig korter of langer verzuim naar:

      • Gelukkige medewerkers

      • Behoud van productiviteit

      • Lagere verzuimkosten

(Werk)stress en burn-out vormen de hoofdoorzaak van hoog ziekteverzuim in organisaties. Jaarlijks lopen meer dan 1.000.000 mensen het risico op een burn-out al of niet door de combinatie met privéomstandigheden (bron: TNO.nl).

Het begeleiden van medewerkers met stress- en burn-outklachten kan extra druk geven op leidinggevenden en HR- managers. Tijd, aandacht en het voeren van meerdere gesprekken zijn van belang. Al deze onderdelen neem ik voor organisaties uit handen, zodat zij zich weer kunnen focussen op hun core-business.

Gelukkige medewerkers, een gezonde organisatie en lage verzuimkosten.

Happy medewerkers

Door persoonlijke aandacht worden de medewerkers gehoord. Zij worden daar blij van en zijn er dankbaar voor. Zij vertellen dit door aan anderen en aan toekomstige werknemers. Oftewel: dit zijn de ambassadeurs van jouw organisatie!

Behoud van produktiviteit

Minder uitval van medewerkers betekent behoud van productiviteit.
Geen druk op ander personeel.
Geen kans op stress- en burn-outklachten bij collega’s door hogere werkdruk.
Daarbij blijft ook nog eens de kennis behouden.

Verlaging van verzuimkosten

Minder uitval = minder kosten. Zo simpel is het. Doorbetalen van loon, zoeken naar vervanging, versneld opleiden van eventuele nieuwe medewerkers, veminderde produktiviteit, verlies van kennis:
dit wordt voorkomen door op tijd en adequaat ingrijpen.

Ontzorging van HR en leidinggevenden

Meer tijd voor het motiveren en inspireren van medewerkers in plaats van proberen te voorkomen dat zij uitvallen.
Dat wordt gedaan door een een specialist: ieder zijn vak!
Heb jij meer tijd voor jouw core-business!

Ga jij voor het voorkomen van uitval van jouw medewerkers?

 

Dan zijn de volgende mogelijkheden misschien interessant:

 

Veelgestelde vragen

We hebben al een Arbo-dienst in huis, voegt een persoonlijk coachingstraject nog iets toe?

Dit voegt zeker iets toe. Een Arbo-dienst heeft misschien niet de faciliteiten om een cochtraject aan te bieden. En met de medewerker toch zelf op zoek. Wanneer in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de diensten die de Arbo-dienst biedt kan een persoonlijk coachingstraject uitkomst bieden voor wat betreft persoonlijke tijd en aandacht voor de medewerker. Met een duurzamer resultaat als positief gevolg.

Ik heb al een preventiemedewerker, dat is toch voldoende?

Dit kan voldoende zijn. Alleen wanneer een groot deel van zijn of haar tijd opgaat aan de praktische taken kan het zijn dat er te weinig tijd is voor het coachen van een medewerker.
Soms zit het coachen van collega’s niet in het takenpakket.Bovendien kan het voor een medewerker een drempel zijn om privéproblemen met een collega te bespreken.

We pakken het zelf op: de leidinggevende, in samenspraak met de afdeling HR.

Ook dit is in veel gevallen mogelijk en vaak gebruikelijk. De ervaring leert echter dat ondanks de goede bedoelingen het voor een leidinggevende of HR manager lastig kan zijn om een goede begeleiding te bieden, onder andere door bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd
.
Daarnaast kan het voor een leidinggevende of HR manager ook een drempel zijn om een medewerker te ondersteunen; wat is zijn rol hierin, hoever kan en wil hij gaan? Aan de andere kant kan het voor een medewerker een drempel zijn om zich open te stellen en veilig te voelen wanneer hij (al) zijn privéproblemen ventileert aan een leidinggevende of collega.

Wat is de locatie van de gesprekken?

Ik heb een eigen locatie in ’s-Hertogenbosch, op de Bruistensingel 500.
Om het coachen effectief te laten zijn, werkt het het beste als het gesprek face2face is. Dit is ook mijn persoonlijke voorkeur van werken.

Stop hoge verzuimkosten, verminderde productiviteit en verlies aan kennis